Levenshouding

Het leven en de mens kent diverse fasen en lagen. Ik (onder) zoek nieuwsgierig die lagen en wil verdieping brengen én vinden. Door mijn cholerish temperament (vurig en onderzoekend), zocht ik als kind al naar het afpellen tot de kern. Waar zich het wezenlijke afspeelt en waar de schatten van het leven te vinden zijn. De geijkte paden bewandelen vond ik niet interessant. Mijn scheppingsdrang zat diep en ik wilde er naar luisteren. Ik kan en wil niet anders, het is mijn essentie. Ik beschouw niets als vanzelfsprekend en laat mijn kritisch oog en oor de ruimte. Niet om te oordelen maar om het leven mooier te maken en mogelijkheden te creëren. Er leefde een sterke overtuiging in mij dat ik niet voor niets op deze pittige wijze op de wereld was gekomen. En ik voelde een intuïtieve verantwoordelijkheid om achter de betekenis te komen. Nu, onderweg in de tweede helft van mijn leven, weet ik dat creëren, aanmoedigen en inspireren de kern van mijn missie is. De vorm waarin ik dat doe, werd door diverse fasen heen ontwikkeld, veranderd en verder uitgekristalliseerd. Wie ik ben valt nu samen met wat ik doe. ‘When you learn, teach, when you’re full, give.’ Door constante groei en ontwikkeling, wat ik van groot belang vind, zijn er tijdens diverse fasen ook steeds nieuwe mensen in mijn leven geweest. Vaak passanten, een paar langdurige contacten en soms mensen die levenslessen brachten en daarna weer verdwenen. Allemaal waardevol om mijzelf heel goed te kunnen leren kennen en uiteindelijk te worden wie ik altijd al was in mijn pure kern. Door zelfkennis begrijpen wij de ander en de wereld om ons heen ook veel beter. En ontstaat er harmonie.

Tevens geniet ik van eenvoud, stilstaan en stilzijn. Warme huiselijkheid en het kleine dat groots is. Bijvoorbeeld met vrienden of lieve mensen genieten van mooie gesprekken en heerlijk eten & drinken. Aan zee mijmeren en nieuwe ideeën vinden. Aan een open haard nestelen met een glas port en mijn pen. Verrast worden door bijzondere ontmoetingen. Tranen voelen bij een prachtige film en wegdromen bij een rakend stuk muziek. Gegrepen worden door woorden in bijzondere boeken en tijdens inspirerende lezingen en energieke voordrachten. Ik heb weinig nodig om schoonheid te zien en geluk te ervaren. Aan het einde van onze levensreis gaat het niet om wat we aan bezittingen hebben vergaard of hoeveel geld we verdienden. Onze liefdevolle verbindingen, wie we hebben (aan)geraakt en geholpen, wat we hebben gegeven aan de wereld om ons heen, is waar het in mijn beleving wezenlijk om gaat.

Ik leef in de schoonheid en stilte van de natuur, op een steenworp van Amsterdam. Als ik zin heb in dynamiek, cultuur en drukte dan zoek ik dat bewust op. Maar als ik thuis ben dan is het sereen en harmonieus. Dan is er veel ruimte voor creativiteit en expressie en geniet ik van mooie luchten, dierenpracht en stilte. Een oase van schoonheid om mij heen, waar ik ook graag niets doe, stil ben en gewoon kan Zijn!

Purmizomer

‘Ik ben een vrij mens geworden en het leven is mijn grote liefde. Dat geschenk gun ik elk mens. Ik hoop met wat ik doe bij te dragen aan en impact te hebben op het vergroten van de kwaliteit van leven van mensen.’

© 2016-2019 Miranda N M van Dijk. Alle rechten voorbehouden.